Menu Sluiten

Kennisbank

Welkom bij de Kennisbank!

Hier vind je regelmatig nieuwe, interessante artikelen geschreven door de professionals van deze website.
Het doel van deze database is kennis makkelijk beschikbaar en toegankelijk te maken voor paardeneigenaren.
Je kunt onder een artikel altijd vragen stellen en reageren, natuurlijk doen we ons best je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden!


Leerversnellers voor je paard: Positieve, Negatieve en Neutrale Bekrachtiging (R+, R- en R0)

Hoe leert een paard eigenlijk? Dat zou elke ruiter of instructeur moeten weten!
De invloed van gebrek aan kennis over hoe een paard leert gaat echter verder dan je denkt!
Bij onduidelijkheid in het aanleren van hulpen onstaat dikwijls een situatie waarbij de ruiter voortdurend zonder effect dezelfde hulpen blijft geven of een paard voortdurend blijft helpen, compenseren of begrenzen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot steeds ergere scheefheid of tot blokkades door een onnatuurlijke houding en beweging. Die scheefheid en blokkades kunnen leiden tot blessures waarvoor langdurige revalidatie trajecten nodig zijn.

geschreven door: Liesbethe Jorna – Sport & horsemanship United


Mijn paard zegt ‘Nee!’ – En nu?

Een paard is geen ‘fiets-met-haar’. Het zijn levende dieren met een eigen belevingswereld en soms een eigen mening over hetgeen wij van ze vragen.
Je paard kan volmondig ‘ja’ zeggen op jouw vraag (hij stapt netjes weg als je je been aanlegt, hij stopt op een zachte stemhulp), maar soms krijg je als baasje ook een duidelijke ‘nee’ voor je kiezen.
Je paard weigert een hindernis, wil zijn benen niet optillen of steigert bij het trailerladen.
Wat doe je met die ‘nee’?

Geschreven door: Elke – Equus-Libris


Rijd jij je paard alsof het een konijn is?

Als ik aan een leerling vraag ‘wat voor beweging maakt jouw zit op het paard?’ dan krijg ik meestal hetzelfde antwoord: “Van voor naar achter. En iets omhoog en omlaag. Ongeveer. Denk ik”.
Bijna niemand weet hoe je nou écht met je zit MEE moet bewegen.
Een paard is een horizontaal wezen en beweegt zich voort op 4 benen. Wij zijn verticale wezens en wij bewegen ons voort op 2 benen.
Tot zover een redelijk helder verhaal. Maar hoe moet een verticaal wezen (mens) de beweging van een horizontaal wezen (paard) soepel absorberen en laten afvloeien?

Geschreven door:
Elke – Equus-Libris


Zadelpas mythes ontrafeld

Zadels. Het blijft een lastig, en vaak ook gevoelig, punt voor veel ruiters.
Want wanneer doe je het nu goed? Is een duur zadel per definitie een goed zadel, of een goedkoper zadel meteen een slecht?

Geschreven door: Anne van Vugt – Het Zadelkompas


Wat te doen met die Buitenteugel?

Veel verwarring bestaat er over wat je moet doen (en laten) met de buitenteugel. Veel van de ruiters die ik ontmoet hebben in het verleden geleerd om het paard ‘aan de buitenteugel’ te rijden, wat vaak geinterpreteerd wordt als dat de buitenteugel kort genomen wordt en het paard (te) recht gehouden wordt. Dit kan de buiging en de durchlassigkeit belemmeren. Aan de andere kant; we zien ook veel ruiters die te sterk
inwerken met hun binnenhand en te weinig begrenzen aan de buitenkant, waardoor het paard over de buitenschouder valt. De buitenteugel in het Academisch perspectief:

Geschreven door: Ylvie Fros – Stal ’t Lage Veld  


Vulling van het zadel vervangen, overbodige luxe of noodzaak?

Als de zadelmaker je adviseert om de vulling van je zadel te vervangen, dan krab je je wellicht eens achter de oren en vraagt je af of dit nu wel zo nodig is. Het is best kostbaar. Maar voor een goed en veilig gebruik van je zadel én voor het behoud ervan, is het een absolute must.


Headshaken

Headshaken (voluit het headshaking syndroom) is een stoornis bij paarden waarbij de dieren knikken, schudden of slaan met het hoofd. Dit kan in minder en meerdere mate voorkomen, in sommige gevallen zelfs zo erg dat berijden van het dier (tijdelijk) niet meer mogelijk is.

Geschreven door: Mireille den Hoed – Stal Mireille


“Je gaat toch niet met een kreupel paard trainen?!”

Een kreupel paard zet je op rust. En daar ga je zeker niet mee trainen en al helemaal niet op zitten!
Dat is een veelgehoorde mening. En in eerste oogopslag misschien ook een logische. Zo heb ik er ook jaren over gedacht. Maar toch zit ik regelmatig op paarden die niet zuiver bewegen. En soms zelfs echt kreupel zijn. Anderzijds zijn er vormen van kreupelheid waarmee ook ik het paard laat staan. Ik ben dit probleem dus genuanceerder gaan benaderen. Waarom?

Geschreven door: Mireille den Hoed – Stal Mireille


De fabel van de ‘Stille Hand’

Zeiden ze vroeger tegen jou ook altijd: ‘houd je handen stil?’ Tegen mij wel. En dat deed ik, heel braaf.
Ik was er uiteindelijk heel goed in: als er een kampioenschap ‘Stille hand’ zou worden georganiseerd zou ik zeker met een lintje naar huis gaan.
Maar die ‘stille hand’, dat is een fabeltje.
Je kunt namelijk helemaal je hand niet stilhouden: je paard beweegt immers.
Omdat je paard beweegt, beweeg jij ook: je benen, je heupen, je handen en zelfs je hoofd zouden stabiel en toch flexibel moeten zijn en méé zijn in de beweging van je paard.

Geschreven door: Elke Wiss – Equus-Libris


Hoefbevangenheid:

Hoefbevangenheid is een ontsteking in de hoeven aan de voorzijde van de hoef in de verbinding tussen de hoornwand en het hoefbeen, de latijnse naam voor hoefbevangenheid is lammenitus. waar we voor op moeten passen als een paard hoefbevangen is is voor de kanteling van het hoefbeen.

Geschreven door: Jan Timmer – Hoefsmederij Timmer